Med den elektroniska hälsokontrollen och -coachingen kan du förbättra dina chanser till ett gott och hälsosamt liv!
Beskrivning av hälsokontroll och coaching

Elektronisk hälsokontroll
Skapa ett användarnamn och utför lätt en elektronisk hälsokontroll genom att svara på frågorna om ditt hälsotillstånd.

Rapport om hälsostatus
Se hur din mentala hälsa och dina levnadsvanor påverkar din uppskattade livslängd och risken för att insjukna.

Hälsocoaching och uppföljning
Ställ mål åt dig själv och lär dig nya färdigheter m.h.a. den elektroniska hälsocoachingen och råden.
Om du inte har användarrättigheter till Elektronisk hälsokontroll och coaching, kan du få det från din arbetsgivare eller kommunen bekostnad. Förfrågningar star@duodecim.fi