Med den elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina chanser till ett gott och hälsosamt liv!
Beskrivning av hälsogranskning och -träning

Hälsogranskning
Skapa ett användarnamn och utför lätt en elektronisk hälsogranskning genom att svara på frågorna om ditt hälsotillstånd.

Rapport om hälsostatus
Se hur din mentala hälsa och dina levnadsvanor påverkar din uppskattade livslängd och risken för att insjukna.

Hälsoträning och uppföljning
Ställ mål åt dig själv och lär dig nya färdigheter m.h.a. den elektroniska hälsoträningen och råden.
Nytt i tjänsten

Om du inte har användarrättigheter till Hälsogranskning och -träning, kan du få det från din arbetsgivare eller kommunen bekostnad. Förfrågningar star@duodecim.fi